OZ Zdravý pohyb Sereď

Funkčný core tréning

  • cena za tréning – 4 eur
  • cena 8 vstupovej pemanentky (cena za vstup 3 eur) – 24 eur
  • cena 16 vstupovej pemanentky (cena za vstup 2,75 eur) – 44 eur

Tréningový rozvrh:
Pondelok – 18:00

Štvrtok – 19:00

Základné informácie:

  • Cvičenie v Dome kultúry Školská 118/1 – vchod od starého trhoviska (zelených stánkov)
  • všetky pomôcky sú zabezpečené
  • intenzívne spaľuje tuky a zvyšuje kondíciu (výsledy závisia aj od stravovacích návykov)
  • tréning zvládne každý zdravý človek
  • prineste si so sebou vodu, prezúvky a uterák

Funkčný core tréning je silovo kondičné cvičenie vlastným telom, ktoré sa sústreďuje v prvom rade na spaľovanie tuku, ako aj na získanie pevnej postavy. Strieda sa kondičné cvičenie so silovým cvičením váhou vlastného tela s dopomocou cvičebných pomôcok. Cviky sú komplexné a precvičujú telo rovnomerne. Tréning zvládne každý zdravý človek!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close